Výše výživného a potenciální příjmy povinného

22. února 2024|

Co soud posuzuje při určení výživného?

Výše výživného a potenciální příjmy povinného

Podmínkou pro vyživovací povinnost k dítěti je neschopnost dítěte živit se samo. Týká se nejenom nezletilých dětí, ale i těch dospělých, které například studují, nebo mají nějakou zdravotní indispozici, která jim nedovoluje pracovat. Rozdíl je pouze v tom, že za nezletilé děti vše vyřizuje rodič a výživné je hrazeno na jeho účet (i když výživné patří dítěti), zletilý už si vše komunikuje sám a peníze také chodí na jeho účet.

Nejlepší řešení je, když se rodiče na výživném dokážou domluvit sami, ale i v tomto případě je vhodné předložit tuto dohodu soudu ke schválení v podobě rozsudku. Jen tak má rodič, který má nezletilé dítě v péči jistotu, že druhý rodič bude muset výživné platit. A pokud platit nebude, bude mít v ruce rozsudek pro vymáhání výživného.

A co posuzuje soud při určení výživného?

Soud zjišťuje odůvodněné potřeby dítěte a jeho majetkové poměry, ale také schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče (toho, který má výživné hradit). Soud bere v potaz, že rodič, který je například vystudovaný programátor (a mohl by vydělávat tomu odpovídající peníze), ale tuto profesi bez objektivních důvodů (nikoliv z důvodu zdravotní překážky) nevykonává a věnuje se jiné, méně výdělečné profesi. Pak se zohlední příjmy, kterých by dosahoval, kdyby ve své profesi pracoval.

Další podstatnou skutečností je, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Právě proto soud nezajímá jen příjem rodiče (mzda/plat/odměna), ale veškeré majetkové poměry – vlastnictví nemovitostí, aut, příjmy z nájmu a podobně.  Někdy je potřeba soud na majetek povinného navést, protože sám soud má jen omezené možnosti, jak skutečnou životní úroveň rodiče v rámci soudního řízení zjistit.

V případě, že povinný pracuje na černo, zkuste předložit například doklady o drahé dovolené, fotografie vybavení domácnosti, kde může být dražší elektronika apod. Soud bude následně zjišťovat, z čeho toto bylo s ohledem na nízké tvrzené příjmy hrazeno

A nezapomeňte, že výživné si můžete nechat zvýšit když  se změní poměry na straně dítěte nebo rodiče.

 

 

 

 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články