Úroky z prodlení a dlužné výživné

8. listopadu 2023|

Víte, že kromě dlužného výživného máte nárok i na úroky z prodlení?

Úroky z prodlení a dlužné výživné

Požadování úroků z prodlení bylo v případě dluhu na výživném velmi dlouhou dobu úplné tabu. Ačkoliv se někteří odborníci i soudci shodli, že by mělo být umožněno spolu s dlužnou částkou požadovat i úroky, Nejvyšší soud ČR možnost vymáhání úroků zamítl. 

Změnu přinesla až novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.). Ta nabyla účinnosti 28. února 2017. Součástí novely je i § 921, který jasně říká, že: „Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.

Kdy o úroky žádat a jaká je jejich výše? 

O přiznání úroků se žádá už při podání návrhu na určení výživného. Do závěrečné části, v níž se uvádí navrhovaný rozsudek, se jednoduše připíše i požadavek na přiznání úroků, případně tak lze učinit rozšířením návrhu přímo u soudu. Pokud byste úroky chtěli získat dodatečně, tedy až po vydání rozsudku, ve kterém úroky zmíněny nejsou, bude potřeba podat žalobu k soudu.

Protože však tato problematika není zákony příliš ošetřena, bude nejprve nutné požádat soud o souhlas s podáním žaloby. V první řadě by tak mělo být zahájeno řízení o vyslovení souhlasu s právním jednáním, až poté by se mohly řešit samotné úroky.

Nejlepším a nejjednodušším způsobem je tedy žádat o možnost vymáhání úroků spolu s nějakým dalším rozhodnutím ohledně výživného – ať už s jeho samotným určením nebo například zvýšením. Úroky lze následně exekučně vymáhat stejným způsobem jako samotné dlužné výživné. 

Úroky se při neplacení výživného řídí stejnými pravidly jako jakékoliv jiné úroky z prodlení. Je tedy třeba určit jejich správnou výši. Výše úroků z prodlení se vždy odvíjí od sazby, kterou pravidelně zveřejňuje Česká národní banka. V případě výživného se využívá tzv. repo sazba, která k 2. 11. 2023 činí 7 %.

K této sazbě je v případě výživného připočítáno 8 %. Nyní tak úroková sazba pro dlužné výživné činí ročně 15 % z výše dluhu. Úroková sazba se počítá ke dni vzniku prodlení a je neměnná po celou dobu prodlení. Více o výpočtu úroků z prodlení najdete přímo na stránkách ČNB

Úroky lze soudně určit i do budoucna

Novelou zákona č. 296/2017 Sb. s účinností od 30. září 2017 vstoupilo v platnost nařízení, že úroky pro výživné na nezletilé děti lze určit nejen na splátky výživného, které jsou v době soudního řízení v prodlení, ale také na všechny budoucí platby.

Pokud by se tedy v budoucnu splátka na výživném dostala do prodlení, automaticky by se zvyšovala o úroky. Výživné je přitom v prodlení už následující den po datu splatnosti. 

472a

Úroky z prodlení

(1) Rozhoduje-li soud o výživném pro nezletilé dítě, může v rozhodnutí uložit i povinnost zaplatit úrok z prodlení. O úroku z prodlení soud rozhodne jen na návrh.

(2) Povinnost zaplatit úrok z prodlení lze uložit i pro dávky výživného splatné v budoucnu, dostane-li se osoba výživou povinná s jejich placením do prodlení.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články