Určení otcovství – vzor

3. května 2023|

Určení otcovství lze provést dvěma způsoby. V prvním případě rodiče dítěte podepíší souhlasné prohlášení na matrice nebo na základě žaloby na určení otcovství.

Určení otcovství – vzor

 V určení mateřství není ve většině případů problém, neboť jak ust. § 775 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) stanoví, za matku dítěte se považuje žena, která dítě porodila. K přijetí zodpovědnosti otce za stvořené dítě může žena dosáhnout pomocí žaloby o určení otcovství.

V daném řízení bude zapotřebí, aby žena prokázala, že muž, kterého uvedla jako domnělého otce, je skutečně otcem jejího dítěte, bude tedy na místě, aby soud zjišťoval, zda spolu v rozhodné době vedli intimní soužití, pokud by však tento fakt nevedl k určení otcovství, bude přistoupeno k vypracování znaleckého posudku, kterým se po zkoumání DNA určí skutečný otec. Domněky otcovství.

Okresnímu soudu v ……………………………                                                                      Adresa: ……………………………………………….

V ………………………………….  dne …………………………………

ŽALOBA O URČENÍ OTCOVSTVÍ

Žalobkyně: (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

Žalovaný: (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

I.

S žalovaným jsme tvořili partnerskou dvojici od ……………….. do ………………., přičemž z uskutečněného pohlavního styku v ………………………….. vzešlo mé těhotenství, z něhož se mi dne …………………….. narodil/a syn/dcera  ……………………………………………..

II.

Otcem nezl. ……………………………………… je bezpochyby žalovaný, neboť v té době jsem neudržovala intimní styky s žádným jiným mužem. Žalovaný však toto zpochybňuje s tvrzením, že jsem žila marnivým životem a souložila s kdekým. Na další snahu po domluvě již žalovaný nereagoval s tím, že to není jeho problém. Otcovství k nezl. ………………………………… odmítl uznat.

III.

Já v současné době jsem na rodičovské dovolené a mým jediným příjmem je rodičovský příspěvek ve výši ………………………………….,- Kč měsíčně. Občas mi v případě potřeby finančně vypomáhají mí rodiče, u nichž zároveň bydlím. Žalovaný na výživu nezl. …………………………… nijak nepřispívá a vůbec se o ni nezajímá. Pracuje jako …………………………., s pravidelným měsíčním příjmem okolo …………………….,- Kč. Žalovaný, nemá žádnou další vyživovací povinnost.

Důkazy:

  • Rodný list nezl. ……………………………………………
  • Výslech účastníků řízení

IV.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Určuje se, že žalovaný (jméno, příjmení, datum narození) je otcem nezletilé ………………………………., narozené dne …………………………..z matky (jméno, příjmení) . Nezletilá ………………………….. se svěřuje do výchovy matky.

Žalovaný (jméno, příjmení) je povinen na výživu nezletilé …………………… platit výživné ve výši………………………… ,- Kč měsíčně, a to vždy do každého dvacátého dne v měsíci předem do rukou žalobkyně ……………………………………., a to počínaje dne …………………………..

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení.

(vlastnoruční podpis)

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

7. června 2023|

Zvýšení rodičovského příspěvku je ve hře

Vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku a rodičovská by se tak mohla zvýšit o 50 000 Kč.

31. května 2023|Informace

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

22. května 2023|

Jak získat dlužné výživné ze zahraničí?

Požádejte o pomoc UMPD pokud je dlužník v zahraničí.

Všechny články