Úprava systému sociálních dávek od roku 2025

7. února 2024|

MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let, ocenit má hlavně rodiny a snahu pracovat.

Úprava systému sociálních dávek od roku 2025

Jedna nová dávka podle návrhu MPSV nahradí čtyři opakující se příjmově testované dávky – konkrétně přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Aby je klienti mohli pobírat, musí splnit zákonné podmínky a například pravidelně poskytovat podrobné informace o řadě skutečností.

Jednotná dávka se bude skládat ze čtyř složek, což umožní poskytovat komplexní podporu rodinám v těžké životní situaci. Tyto složky budou zahrnovat oblast zajištění základního živobytí, pomoc při placení nákladů za bydlení, výchovu a péči o děti a v neposlední řadě pracovní bonus.

Cílem změn je rovněž odstranit tzv. body zlomu, které v současném systému mohou demotivovat klienty při hledání práce nebo přijetí lépe placené práce, protože by mohli ztratit nárok na podporu. Budou se také zohledňovat konkrétní finanční možnosti žadatele, aby se nestávalo, že peníze dostane člověk, který je nepotřebuje, protože disponuje
velkým majetkem.

„Chceme ale zároveň myslet na zranitelné osoby, pro které je z nejrůznějších důvodů nemožné zvýšit příjem svojí aktivitou. Může se jednat např. o seniory či matky samoživitelky s malými dětmi, kteří se bez pomoci společnosti neobejdou. Jedním z cílů revize je narovnání současného stavu. Smyslem tedy není šetřit na úkor lidí, kteří potřebují pomoc státu, ale zjednodušit, zpřehlednit a přesně zacílit pomoc státu těm, kdo to opravdu
potřebují a nezvládnou se o sebe postarat sami,“ zmínil ministr Jurečka.

MPSV nyní finalizuje nastavení konkrétních parametrů a komunikuje se všemi partnery. Kompletní paragrafové znění bude podle předpokladu k dispozici na konci prvního čtvrtletí. Účinnost všech opatření je plánována na rok 2025.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články