Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem – vzor 2024

29. prosince 2023|

Co všechno by měl návrh na úpravu styku rodiče s dítětem obsahovat?

Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem – vzor 2024

Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem je jedním z mnoha úkonů, které je nutné při rozchodu rodičů vyřešit. Pokud je určena střídavá péče, je samozřejmě vyřešena i otázka styku. U výlučné péče je však nutné rozsah styku vyřešit. 

Na rozdíl od určení péče není nutné rozsah styku stanovovat soudně, a to ani v případě, kdy dochází k rozvodu manželství. Soud v této otázce rozhoduje až tehdy, pokud rodiče nejsou schopni samostatné domluvy. Když se dohodnou, soud do úpravy styku vůbec nezasahuje. 

Kdo návrh podává a jaké by měl mít náležitosti?

Pokud není možná domluva mezi rodiči, a je tedy nutné určit rozsah styku soudně, návrh podává obvykle ten z rodičů, který nemá dítě ve výhradní péči. Dokument se všemi potřebnými náležitostmi je nutné doručit k soudu, v jehož obvodu má dítě své bydliště. 

A o jaké náležitosti přesně jde? Návrh by měl obsahovat nejen údaje o všech účastnících řízení (oba rodiče a děti), ale také popis aktuální situace i požadovanou úpravu styku s dítětem. Zapomenout byste neměli ani na případné důkazy. 

Vzor návrhu na úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem

Název soudu

Adresa soudu 

 

Ve věci péče o nezletilou …, nar. …, trvale bytem …

 

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Návrh na úpravu styku otce/matky s nezletilým dítětem.

Dvě kopie

Přílohy dle textu

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ………… ze dne ……… č.j.: …………… byl/a nezl. …….………………  svěřen/a do výchovy otce/matky. Otci/matce byla stanovena povinnost přispívat na jeho/její výživu částkou ………..…… Kč měsíčně.

Rozsudkem Okresního soudu v ………………… ze dne ……………  č.j.: ……… bylo manželství rodičů rozvedeno.

Důkazy:

rodný list nezletilého dítěte

rozsudek Okresního soudu ze dne ……., č. j. …….., kterým se dítě svěřuje do výhradní péče otce/matky

rozsudek Okresního soudu ze dne ……., č. j. …….., kterým bylo manželství rozvedeno 

II.

Po rozvodu manželství s matkou/otcem nezletilých dětí byl nastaven režim, kdy jsem se s dcerou/synem mohl/a stýkat dle vlastních preferencí po bezproblémové domluvě s matkou/otcem. Trávili jsme společně některé z víkendů i část školních prázdnin. Na výživu jsem přispíval/a soudem určenou částkou a peníze jsem vždy zaslal/a včas na uvedený účet. 

Problémy nastaly na začátku loňského roku, tedy v lednu 2019. V té době mi bývalý/á manžel/ka odmítl/a dceru/syna i přes společnou domluvu vydat na víkend, který jsme měli strávit na horách. Neřekl/a mi důvod, jen že změnil/a své plány. 

Domníval/a jsem se, že se jedná o výjimečnou situaci, která se již nebude opakovat. Podobná událost se však od té doby stala už několikrát a od září 2019 je mi styk s dcerou/synem zcela odepřen. 

Z tohoto důvodu žádám o soudní úpravu styku, abych se mohl/a s dcerou/synem začít opět vídat. 

III. 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

  1. Otec/matka je oprávněn/a se s nezl. ……… stýkat každý sudý víkend, vždy od pátečních 16 hodin do nedělních 18 hodin. Kromě toho je otec/matka oprávněn/a trávit s dcerou/synem 14 po sobě jdoucích dnů v období hlavních školních prázdnin. Přesný termín pobytu u otce/matky si rodiče domluví nejpozději do konce dubna téhož roku. Otci/matce je dále umožněn kontakt s dítětem i v jiný čas, a to po předchozí domluvě s otcem/matkou dítěte.
  2. Otec/matka si nezletilou/nezletilého převezme na začátku stanovené doby v místě bydliště otce/matky a po jejím skončení ji/ho dopraví zpět. 

 

V …………. dne ……………….

………………………….

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články