Střídavá péče – vzor sepsání návrhu

17. února 2022|Informace

Nevíte jak sepsat návrh na střídavou péči? Můžete využít náš vzor.

Střídavá péče – vzor sepsání návrhu

Návrh se podává u soudu, který vede spis péče o nezletilého. Změní-li se poměry, může soud změnit rozsudek o péči a výživě nezletilých dětí i bez návrhu. Při střídavé péči je třeba přesně vymezit časové období, po které bude dítě v péči toho kterého z rodičů. Svěření do střídavé péče a do společné péče předpokládá zájem obou rodičů o výchovu dítěte a jejich způsobilost dítě vychovávat. Soud zvažuje, je-li tento způsob péče v zájmu dítěte, a zda tak budou lépe zajištěny jeho potřeby. 

NÁVRH RODIČE NA ÚPRAVU PÉČE A VÝŽIVY K NEZLETILÉMU DÍTĚTI –
STŘÍDAVÁ PÉČE

 

Okresnímu soudu ………………………………………………………………………………………..
Matka: ……………………………….., bytem ……………………………………………………………
Otec: ……………………………………, bytem ……………………………………………………………
Nezl.: …………………………………., nar. …………………….., bytem ………………………


Návrh matky na úpravu péče a výživy k nezl.    ……………………………………….

I.
V roce 1990 jsme uzavřeli s manželem manželství, z kterého se nám narodila v roce 1999 dcera ………………………….
S manželem jsme v lednu 2016 společně přestali hospodařit a nežijeme spolu.
Důkaz:
Oddací list rodičů
Rodný list dítěte

II. (text doplnit dle poměrů)
Já i manžel máme nové partnery. S dcerou udržuje manžel pravidelný kontakt, dcera s ním a jeho přítelkyní tráví víkendy, přespává u něj i přes týden. Dcera je studentkou Gymnázia v ulici Na vyhlídce, které je v blízkosti mého i manžela bydliště. Oba zajišťujeme materiální potřeby dcery a manžel má zájem podílet se větší měrou na její výchově. S manželem jsme projednali možnost střídavé péče, s kterou oba souhlasíme. Kladně se k této variantě staví i dcera. Bydlíme oba ve stejném městě a vzdálenost našich bydlišť není nikterak velká. Dcera může zároveň navštěvovat stejnou školu a úpravou střídavé péče nedojde rovněž ke změně jejích přátel a nebude ani dotčena její zájmová aktivita. Pracuji jako referentka firmy AB Praha s měsíčním příjmem 22.000Kč. Manžel pracuje jako jednatel firmy XY Podlesí a jeho měsíční příjem je 25.000Kč.
Důkaz:
výslech účastníků a dcery
potvrzení o příjmech matky a otce

III.
Navrhuji proto, aby soud vydal tento rozsudek:
Nezletilá ……………………………. se svěřuje v každém lichém měsíci v kalendářním roce do péče otce a v každém sudém měsíci do péče matky. Matka je povinna platit na výživu nezletilé v každém lichém měsíci částku 3000 Kč do 10. dne v měsíci předem k rukám otce počínaje nabytím právní moci rozsudku. Otec je povinen platit na výživu nezletilé v každém sudém měsíci částku 3000 Kč do 10. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozsudku.

V ………………………………… dne ………………………………….
Podpis: 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články