Stěhování s dítětem do zahraničí

11. dubna 2023|Informace

Chcete se přestěhovat s nezletilým dítětem do zahraničí, které máte v péči?

Stěhování s dítětem do zahraničí

Česká republika je členským státem Evropské unie a podle Haagské únosové úmluvy se nemůže dítě s jedním z rodičů přestěhovat do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo proti vůli druhého rodiče v jiném státě setrvávat déle, než bylo mezi rodiči dohodnuto. Mohlo by se stát, že takové jednání by bylo druhým rodičem považováno za mezinárodní únos dítěte, a následně soudem tak i kvalifikováno a soud by mohl rozhodnout o navrácení dítěte zpět do České republiky, případně svěřit nezletilé dítě do péče druhého rodiče.

Jak postupovat?

 s dostatečným předstihem informovat druhého rodiče

 dohodnout se, jak se oba budete podílet na péči

 dítě by mělo se stěhováním souhlasit

 zajistěte písemný souhlas druhého rodiče se stěhováním do zahraničí

Pro stěhování do zahraničí s nezletilým dítětem je lepší si nechat souhlas druhého rodiče přeložit do jazyka státu do nějž hodláte vycestovat. Následně je potřeba si nechat listinu opatřit apostilou (apostila je doložka, která se připojuje za oficiální listiny a dokumenty a prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.)

Co dělat, když druhý rodič odmítá souhlas podepsat?

Pak je možné požádat o vyslovení souhlasu se změnou bydliště dítěte (s trvalým odstěhováním) soud. Jedná se o návrh na rozhodnutí ve významné záležitosti dítěte podle § 877 občanského zákoníku.

Rodič musí počítat s tím, že v případě, že nebyla uzavřena dohoda mezi rodiči o péči o nezletilé dítě nebo nebylo vydáno rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů či do střídavé péče obou rodičů nelze s nezletilým dítětem vycestovat trvale do zahraničí.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články