Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

13. listopadu 2020|Dávky a příspěvky

Ocitli jste se bez finančních prostředků? Využijte dávky MOP COVID 19.

Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

Pokud se ocitnete v důsledku koronavirové pandenime ve finančních potížích, žádejte o dávku MOP COVID 19.

Víte, o jakou dávku se jedná a kde o ni žádat?

Jedná se o dávku hmotné nouze a slouží jako rychlá finanční pomoc na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí. Dávka je nejen vyplácena k úhradě nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, ale nově může Úřad práce poskytnout dávku na hypotéku. Dávka se neposkytuje na splátky dluhů, leasingů, nákup léků nebo nákladů spojených s podnikáním.

Dávku MOP COVID-19 poskytují Úřady práce podle místa bydliště. O dávku požádejte co nejdříve, už v měsíci, kdy jste se dostali do finančních potíží a nemáte finanční prostředky na úhradu nutných nákladů. Pro rychlý průběh vyřízení dávky je potřeba dodat správně vyplněnou žádost včetně příloh a musí být odůvodněná.  Při posuzování žádosti se bere v potaz příjem všech členů společné domácnosti. Využijte tiskopis žádosti i se vzorem k vyplnění přímo na stránkách MPSV nebo ZDE.

Co vše je třeba s žádostí podat?

• Řádně vyplněnou a podepsanou žádost

• Souhlas s předáváním rodného čísla České poště v případě, že dávka bude vyplácena poštovní poukázkou

• Přílohy (potvrzení o příjmu, aktuální výpis z účtu i u společně posuzovaných osob, právní titul k užívání bytu a doklady za náklady na energie, telefon, internet a hypotéku)

Žádosti podávejte elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo je můžete odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

 

Doporučené články

27. září 2023|

Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Všechny články