Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

13. listopadu 2020|Dávky a příspěvky

Ocitli jste se bez finančních prostředků? Využijte dávky MOP COVID 19.

Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

Pokud se ocitnete v důsledku koronavirové pandenime ve finančních potížích, žádejte o dávku MOP COVID 19.

Víte, o jakou dávku se jedná a kde o ni žádat?

Jedná se o dávku hmotné nouze a slouží jako rychlá finanční pomoc na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí. Dávka je nejen vyplácena k úhradě nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, ale nově může Úřad práce poskytnout dávku na hypotéku. Dávka se neposkytuje na splátky dluhů, leasingů, nákup léků nebo nákladů spojených s podnikáním.

Dávku MOP COVID-19 poskytují Úřady práce podle místa bydliště. O dávku požádejte co nejdříve, už v měsíci, kdy jste se dostali do finančních potíží a nemáte finanční prostředky na úhradu nutných nákladů. Pro rychlý průběh vyřízení dávky je potřeba dodat správně vyplněnou žádost včetně příloh a musí být odůvodněná.  Při posuzování žádosti se bere v potaz příjem všech členů společné domácnosti. Využijte tiskopis žádosti i se vzorem k vyplnění přímo na stránkách MPSV nebo ZDE.

Co vše je třeba s žádostí podat?

• Řádně vyplněnou a podepsanou žádost

• Souhlas s předáváním rodného čísla České poště v případě, že dávka bude vyplácena poštovní poukázkou

• Přílohy (potvrzení o příjmu, aktuální výpis z účtu i u společně posuzovaných osob, právní titul k užívání bytu a doklady za náklady na energie, telefon, internet a hypotéku)

Žádosti podávejte elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo je můžete odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

 

Doporučené články

22. února 2021|Dávky a příspěvky

Náhradní výživné – jak ho vnímáte vy?

Zajímá nás, jak vnímáte náhradní výživné, podělte se s námi o vaše názory.

16. února 2021|Informace

Návrh na zvýšení výživného zletilé dítě – vzor 2021

Přestává soudem stanovené výživné stačit na pokrytí základních potřeb zletilého dítěte? Zažádejte o jeho zvýšení. Poradíme vám, jak na to.

9. února 2021|Čas s dětmi

Česko zasypal sníh a i v Praze se dá sáňkovat.

Přinášíme tipy, kam vzít děti na kopec.

Všechny články