Rodiče by mohli pobírat náhradní výživné déle.

18. července 2023|

Dva roky s náhradním výživným a co bude dál?

Rodiče by mohli pobírat náhradní výživné déle.

Náhradní výživné se stalo jednou z velkých a očekávaných změn roku 2021. Po roce stát na této dávce rozdělil téměř 100 milionů korun mezi 10 tisíci rodinami. Podmínka – aktivní vymáhaní výživného formou exekuce. Tato dávka, kterou mohou rodiče samoživitelé pobírat, je platná pouze 24 měsíců. A tato lhůta je pro mnoho z nich právě u konce.

Cílem náhradního výživného je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým není řádně placeno výživné od druhého rodiče. Dvouletý nárok je však pro mnoho žadatelek a žadatelů u konce, což může vést k výraznému snížení příjmů domácností.

Náhradní výživné se pro mě jako matku samoživitelku stalo významnou pomocí. Zejména v posledním roce, kdy vnímám daleko více zvyšující se ceny prakticky všeho,“ říká maminka Aneta a dodává: „Bohužel jsem přesně ten žadatel, kterému možnost pobírat tuto dávku, končí. Ač jsem se snažila, našetřeno nemám, a tak se tohoto náhlého propadu velice bojím. Už teď se poohlížím po případných brigádách.“

Z 24 měsíců na 48

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu, která by náhradní výživné umožnila pobírat 48 měsíců místo současných 24 měsíců.

Podle mluvčího ministerstva je cílem, aby novela vešla v platnost ještě letos, pravděpodobně na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí. To znamená mezi zářím a říjnem. V takovém případě se část prvních příjemců načas ocitne bez dávky.  Součástí návrhu by bylo i přechodné ustanovení umožňující stávajícím příjemcům, kterým nárok na dávku zanikne před nabytím účinnosti této úpravy, uplatnit nárok zpětně. 

Podmínky dávky se nezmění

Podmínkou získání náhradního výživného je pravomocné soudní rozhodnutí, neplnění povinnosti ze strany rodiče, návrh na exekuci a běžící exekuční řízení během posledních 4 měsíců před podáním návrhu, eventuálně zakončené zastavením pro nemajetnost dlužníka. Exekuce je tak důležitou podmínkou získání této dávky. A je také důkaz aktivního řešení neplacení výživného.

Pokud by se měly, jakkoliv, měnit podmínky pobírání náhradního výživného, určitě se ho pokusím na další dva roky získat,“ dodává samoživitelka Aneta.

Autor: Vaševýživné.cz

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články