Reforma rozvodů

17. dubna 2023|

Reforma rozvodů sloučí řízení o dětech a o majetku v jedno již od příštího roku.

Reforma rozvodů

Rozvod hned při prvním stání je cílem připravované reformy rozvodů. Ministerstvo spravedlnosti plánuje sloučit dvě řízení – o dětech a o majetku do jednoho. Nově by tak mohl soud rozvést manželství hned napoprvé, ale jen v případě nesporných rozvodů, kdy se partneři na péči o děti a rozdělení společného majetku dohodnou. Tím by se měl celý proces podle ministerstva zrychlit a zefektivnit. A v soudní síni by se také již neprobíraly některé detaily ze soukromí rozvádějícího se páru, což je podle ministerstva přežitek.

Další chystanou změnou je vyloučení kolizního opatrovníka a to v případech, kdy nebude hrozit střet zájmu mezi rodiči. Současně se také počítá s vyšší participací soudních sociálních pracovníků. V okamžiku úpravy poměrů dítěte, které má čtyři, nebo pět let, je třeba vyřešit, jak bude situace vypadat, až nastoupí do školy, kde bude bydlet, kdo ho bude vozit do kroužků nebo jakou bude mít lékařku. Tento pracovník může všechny otázky s rodiči dopředu probrat a eliminovat riziko budoucích sporů, na což dnes není prostor v rámci jednání soudu.

Reforma rozvodů počítá také s tím, že by o rozvodech dohodou mohli soudci s manželi jednat v méně formálním formátu, než je klasické soudní řízení. V případě, že rodiče budou dohodnutí a soud rozhodne, že dohoda neporušuje zájmy dítěte, mohl by vydat rozsudek přímo na následujícím jednání. Setkání mimo jednací síň a bez soudního taláru mohlo přispět k nekonfliktnímu průběhu rozvodu a tím i odlehčit přetíženým soudům.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

27. září 2023|

Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Všechny články