Průzkum programu VašeVýživné.cz: O náhradní výživné zažádalo pouze 23 % rodičů samoživitelů

4. října 2021|Tiskové zprávy

Říjen, Praha – Na řešení týkající se neplacení výživného a pomoc ze strany státu čekalo nespočet rodičů samoživitelů. V červenci se dočkali – zákon o náhradním výživném vstoupil v platnost. Podle průzkumů, který provedl program VašeVýživné.cz mezi 500 dotázanými samoživiteli, však o tuto pomoc zažádalo pouhých 23 % z nich. 

Od prvního července mají samoživitelé nárok na pomoc ze strany státu v podobě náhradního výživného. V červenci si o pomoc zažádalo celkem 1821 rodičů samoživitelů, více jak polovině byl nárok na tuto dávku schválen a úřady vyplatily 1,8 milionu korun. „Hlavní nápor žádostí o zahájení vymáhání výživného byl ihned, když náhradní výživné vešlo v účinnost a teď již evidujeme pokles žádostí, tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat,“ vysvětluje Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz.

Na otázku, co je pro rodiče samoživitele největší překážkou v podání žádosti, odpovídají různě:

„Na náhradní výživné nemám nárok.“

„Chybí mi dostatek informací a nevím, na koho se obrátit.“

„Čekám na rozsudek.“

„Nevěděla jsem, že musím zahájit exekuční řízení.“

„Nechci výživné od státu, výživné má platit otec.“

Celých 30 % dotázaných rodičů se však domnívá, že na náhradní výživné nedosáhne, a tak bude jejich snaha zbytečná. Až 28 % postrádá dostatek informací k této pomoci a více jak 12 % netuší, na koho se v žádostí obrátit. 

Chybou je i nedostatek informací

„Stále je mnoho rodičů, kteří o možnosti náhradního výživného nevědí. Většinou je důvodem skutečnost, že nemají přehled, o jaké dávky ze státního sociálního systému mohou žádat. Dále jsou zde rodiče, kterým bylo určeno výživné pod hranicí 1000,- Kč a administrace a podmínky spojené s žádostí o tuto dávku je odradí,“ říká Dagmar Vogtová a dodává: „Obrací se na nás rodiče, kteří mají mylné informace o podmínkách získání této dávky nebo si tyto podmínky špatně interpretuje.“

Mezi nejčastější dezinformace patří:

  • dávka je jen pro samoživitele, kteří žijí s dítětem sami – nepravda
  • musím mít podané trestní oznámení – nepravda
  • musím mít příjem pod životní minimum rodiny – nepravda

„Je třeba aby rodiče byli proaktivní a možnosti podpory ze strany státu si zjistili. MPSV na svých stránkách má velmi přehledně zpracovány podmínky pro získání náhradního výživného včetně videonávodu jak žádost vyplnit. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne

Případně si přímo na Úřadu práce zjistili, na jakou pomoc od státu mají nárok,“ apeluje Vogtová.

„O náhradní výživné jsem již zažádala a čekám, co bude dál. Věřím, že to je pomoc, která mi v této nelehké době pomůže. Covid a ztráta brigád mě stála veškeré moje úspory, a tak se snažím šetřit, kde se dá. Ale musím se ptát, co se stane za dva roky? Tedy po tom, co už na tuto pomoc nebudu mít nárok? Dceři jsou tři roky, její otec alimenty neplatí a nic se na tom asi nezmění. Co budu dělat potom? Kdo mně a jiným maminkám ve stejné situaci pomůže?“ ptá se samoživitelka Marie. 

Náhradní výživné jako pravidelná pomoc samoživitelům

Vzhledem k faktu, že až 31 % všech samoživitelů alimenty nedostává vůbec a 13 % samoživitelů pak alimenty dostává nepravidelně, je pomoc v podobě náhradního výživného vnímána jako pomoc pravidelná, ale hlavně spolehlivá. Na oplátku stát vyžaduje, aby se každé čtyři měsíce samoživitelé prokázali, že na tento typ pomoci mají nárok. Díky tomu má každé dítě nárok na finanční pomoc až po dobu 24 měsíců. Tuto pomoc program VašeVýživné.cz vnímá jako první krok k tomu, aby se problematiky neplacení alimentů řešila komplexně.

„Doporučuji všem rodičům, pokud neobdrží výživné, aby situaci řešili co nejdříve. Protože čím dříve bude exekuční vymáhání zahájeno, tím je vyšší šance, že se potřebné peníze k dítěti dostanou. A právě v situaci, kdy rodičům není hrazeno výživné od druhého rodiče na základě pravomocného rozsudku, mohou bezplatně využít našeho programu VašeVýživné.cz a my je celým procesem provedeme,“ radí Dagmar Vogtová. 

Náhradní výživné jako důvod, proč zahájit exekuční řízení

Exekuční řízení je zásadním krokem k získání náhradního výživného. Pro celkem 48 % rodičů samoživitelů se tak tato nová pomoc ze strany státu stala důvodem, proč exekuci zahájit. Přesto 18 % z dotázaných je toho názoru, že je to pomoc krátkodobá, tudíž ne příliš efektivní. A co by proto rodiče samoživitelé v otázce neplaceného výživného ze strany státu ocenili?

„Pro neplatiče výživného bych zavedla povinné nucené práce, z kterých by se finance dětem posílalo. Pokud by na práce nechodili, tak vězení, a až když je ve vězení, zasílat zálohované výživné. To, co vymysleli je nedomyšlené a jen pro volby hezky vypadající. Rodiče samoživitelé potřebují kvalitnější pomoc od státu, když povinný výživné nehradí.“

„Přídavky na dítě pro všechny děti na území ČR nebo jejichž alespoň jeden z rodičů je v ČR ekonomicky aktivní.“

„Vyšší výživné a delší dobu pobírání, protože za 2 roky nikdo neplatiče výživného nedonutí platit a pokud ano, tak to po hlídané lhůtě opět poruší a bude si dávat větší pozor proti státu.“

„Příspěvek na bydlení.“

„Zavést pastelkovné nebo jinou dávku pro školní děti.“

„Lehčí postup při žádosti o náhradu na výživné.“

„Pomoc se školními výdaji.“

„Tvrdší postihy na neplatiče výživného.“

„Adekvátní výpočet výživného bez ohledu na příjem.“

„Flexibilní pracovní dobu pro samoživitele.“

Jak zahájit exekuci:

Je důležité mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci. Pokud takový rozsudek rodič nemá, je nutné nejprve požádat příslušný soud o jeho vydání. U soudu bude vyzván k doložení dalších dokumentů. Aby mohl být rozsudek vydán, musí být bývalý partner zapsán v rodném listu dítěte. Pokud tam není, nemá vůči dítěti žádné povinnosti. Do rodného listu je však možné tyto údaje zapsat i dodatečně.

V další fázi již rodič samoživitel může zažádat o samotné zahájení exekučního řízení. Učinit tak lze osobně na příslušném soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště. Chce-li mít jistotu, že vše proběhne bez komplikací, můžete také vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který s ním vše projde, a s přípravou návrhu na zahájení exekuční řízení pomůže. Je však nutné počítat s tím, že advokát si naúčtuje poplatky za své služby. Naštěstí ale existuje i možnost, jak ušetřit čas a peníze. Jsou jí asistenční programy, mezi něž patří i VašeVýživné.cz.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články