Příspěvek pojišťoven na letní tábory

16. května 2024|

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny letos můžete získat příspěvek na letní tábor od všech zdravotních pojišťoven, které na území České republiky působí. Peníze dostanete zpětně, obvykle na základě vyplněné žádosti, potvrzujícího formuláře a dokladu o zaplacení. konkrétní podmínky vaší pojišťovny si prostudujte na jejich webu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Příspěvek na tábor VZP v roce 2024 neposkytuje, dětem však nabízí příspěvek na pravidelné pohybové či sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ni, nebo na lyžařský výcvik v délce alespoň 5 dní.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)

U Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Příspěvek ZPMV na letní tábor je ve výši 500 Kč a mohou ho čerpat děti ve věku do 18 let včetně, které se účastní sportovně pohybového pobytu během prázdnin, tedy konkrétně kdykoli v období od 28. června do 1. září 2024.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Příspěvek ČPZP na tábor je letos ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit ho lze na příměstské i pobytové tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny. Zároveň se musí konat na území České republiky.

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Příspěvek OZP na tábor, ozdravné či sportovní pobyty mohou klienti čerpat prostřednictvím aplikace Vitakarta. Ve Vitakartě sbíráte kredity za to, že se aktivně staráte o své zdraví, a ty máte potom možnost vyměnit za příspěvek na konkrétní program. Kredity si můžete i vzájemně převádět mezi rodinou a přáteli. Pojišťovna uvádí, že na letní tábory takto lze čerpat příspěvek až 10 000 Kč.

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Děti od 4 do dovršených 18 let dostanou od VoZP příspěvek na tábor, přesněji řečeno na letní pohybově zaměřený pobyt, v případě, že trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 24. června do 31. srpna 2024. Žádat můžete o 1 000 Kč.

Příspěvek lze přiznat na pobyty s aktivním pohybem v přírodě (klasický mimoměstský tábor), u příměstských táborů je podmínkou sportovní nebo pohybové zaměření. Na jiný typ táborů nelze příspěvek uplatnit.

Zdroj: https://www.skrblik.cz/rodina/deti/

Doporučené články

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

25. dubna 2024|

Výše výživného při uplatňování paušálního výdaje u OSVČ

Jak se vypočítává výživné, když je rodič osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá potvrzení o výši příjmu a uplatňuje paušální výdaj?

Všechny články