Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

5. prosince 2022|Informace

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče – za jakých podmínek je takový postup možný a jaké výživné je prarodičům určeno?

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Pro někoho neférový postup, pro jiného jediná možnost, jak získat výživné na děti a stabilizovat tak nepříznivou finanční situaci. Řeč je o přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče nezaopatřeného dítěte, které je skutečně v některých případech umožněno. Za jakých podmínek lze vyživovací povinnost přenést a kdo o přenesení rozhoduje?

Kdy lze vyživovací povinnost přenést?

Otázka přenesení vyživovací povinnosti byla dlouho diskutovaným tématem a ačkoliv je řešena občanským zákoníkem, situace byla poměrně nepřehledná. Pomohlo až stanovisko vydané Nejvyšším soudem ČR na konci roku 2016, podle kterého se nyní velmi často postupuje.

Je stanoveno, že vyživovací povinnost je přenesena na prarodiče dítěte v případě, kdy povinný rodič nemůže stanovené výživné platit. Slovíčko nemůže je v tomto případě opravdu klíčové. Řada povinných totiž výživné pouze platit nechce. A to je velký rozdíl. Aby mohlo být výživné požadováno po rodičích povinného, je nutné, aby platit opravdu nemohl a aby výživné ani nemohlo být vymáháno.

Tato situace může nastat nejen v případě úmrtí rodiče, ale také pokud je z objektivních důvodů bez stálého příjmu, je ve vazbě nebo žije v cizině a nejsou o něm známy žádné bližší údaje. Zda se o takový případ skutečně jedná, to už musí posoudit příslušný soud (v některých případech například i ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Platí všichni prarodiče

Pokud se rozhodnete výživné po prarodičích požadovat, je třeba počítat s tím, že povinnost platit výživné pravděpodobně zasáhne všechny prarodiče – tedy nejen ty ze strany bývalého partnera či partnerky, ale také vaše rodiče. Alespoň tedy pokud jsou i oni schopni výživné platit. Právě toto nařízení většinu oprávněných rodičů od podání návrhu na přenesení vyživovací povinnosti odrazuje.

Jaké výživné lze od prarodičů požadovat?

Zatímco u vyživovací povinnosti rodičů platí, že dítě má právo na stejnou životní úroveň, jakou mají rodiče, u prarodičů už tato zásada uplatňována není. Zde se výživné vypočítává podle reálného příjmu prarodičů a zohledňuje se i fakt, mezi kolik prarodičů se vyživovací povinnost dělí. Výsledná výše výživného se tak nemusí shodovat s tou, která byla určena povinnému rodiči.

Zvažujete podání návrhu na přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče? Určitě doporučujeme celou věc nejprve prodiskutovat se zkušeným advokátem, který poradí s vhodným postupem a spolu s vámi zváží i možné dopady rozhodnutí.

Autor: VašeVýživné.cz

 

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články