Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

20. června 2024|

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Problematika společně posuzovaných osob by měla zajímat každého, kdo se chystá žádat o přídavek na dítě, porodné, příspěvek na bydlení nebo některou z dalších forem finanční pomoci od státu. 

Společně posuzované osoby jsou takové osoby, jejichž příjmy se při vyhodnocování nároku na získání dávky posuzují spolu s příjmem žadatele. Nejčastěji sem spadají rodinní příslušníci, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti.

Status otce v rodném listě

Častým problémem samoživitelek, které žádají o některou z dávek, je otec dítěte zapsaný v rodném listu. Úřady často automaticky předpokládají, že otec žije ve společné domácnosti – jsou tak připočítávány i jeho příjmy, ačkoliv je matka ve skutečnosti k dispozici nemá. V takovém případě je nutné zažádat o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob.

To lze uskutečnit i v případě, že má dotyčný stále hlášené trvalé bydliště na vaší adrese. Je však potřeba prokázat, že spolu alespoň tři měsíce nežijete. Pokud tuto skutečnost můžete doložit, lze o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob zažádat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Nesezdaní partneři

Do okruhu společně posuzovaných osob poté spadají také partneři žadatelů, kteří s nimi nejsou sezdáni. Zákon stanovuje, že k druhovi či k družce se jako ke společně posuzované osobě přihlíží pouze v případě, že s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti alespoň tři měsíce.

Rodiče a další příbuzní žadatelů

Samoživitelé se často ptají, zda se do okruhu společně posuzovaných osob započítávají například jejich rodiče, s nimiž sdílejí domácnost. Odpověď přitom není úplně jednoduchá. Záleží na tom, pro jakou z dávek se posuzuje příjem rodiny. Pokud se jedná o porodné, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, rodiče mezi společně posuzované osoby zařazeny nebudou.

U příspěvku na bydlení se však posuzují všechny osoby, které jsou na dané adrese hlášeny k trvalému pobytu. Další specifikace posuzování jsou uvedeny zákonnými normami.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

Všechny články