Odklad školní docházky

22. března 2023|Informace

Odklad není prodloužením dětství. V jakých případech je nutný a kdy zbytečný?

Odklad školní docházky

Podle zkušeností pedagogů jsou některé odklady zbytečné a některé by byly potřeba a rodiče se tomu brání. Zbytečné jsou odklady, kdy si ho rodiče prosadí bez objektivního důvodu. Třeba, že chtějí dopřát dítěti a sobě ještě jeden rok bez učení a povinností.

V současné době zvažují rodiče odklad školní docházky z důvodu epidemie, protože se rodiče bojí, jak by s dítě zvládlo výuku na dálku. Ovšem samotná pandemie a zavírání škol není rozhodujícím důvodem pro odklad.

Podle údajů Českého statistického úřadu v ČR přibývá dětí, které nastupují do 1. třídy v sedmi letech. Přibližně 23% prvňáčků jsou po odkladu školní docházky. Odklady převážně souvisejí s vysokými nároky školy na děti.

Experti dlouhodobě upozorňují, že je v ČR je zbytečně mnoho dětí s odkladem. Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se mohlo týkat dvou procent dětí. Důležité je, aby školy uměly pracovat s různě vyspělými dětmi a nemuselo tak masivně k odkladům docházet.

Důvodů pro odklad školní docházky může být více, ale především, protože dítě není fyzicky, biologicky a psychicky připravené pro nástup do školy. V současnosti se často stává, že si rodiče doslova “vyběhají” pro své dítě odklad, protože oni to tak prostě chtějí, ale není k tomu žádný objektivní důvod a to je špatně.

Kdy, kde a jak zařídit odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte žádá o odklad povinné školní docházky. Ačkoli rodiče chtějí odklad pro své dítě, musí se s ním dostavit k zápisu. (platí pro všechny děti, které dovrší 6ti let k 31.8. daného roku)

Do posledního května daného roku, musí rodič podat řediteli školy písemnou žádost o odklad povinné školní docházky. Přiloží doporučení k odkladu nástupu do školy z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Doporučené články

27. září 2023|

Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Všechny články