O jednorázový příspěvek 5000 korun z roku 2022 na dítě, můžete požádat do 1. července.

21. června 2023|Dávky a příspěvky

Žádat o jednorázový příspěvek na dítě lze podat už jenom 10 dní.

O jednorázový příspěvek 5000 korun z roku 2022 na dítě, můžete požádat do 1. července.

Pět tisíc korun náleží za každé dítě do 18 let věku, které se narodilo do 31.12.2022. Na děti narozené letos se tedy příspěvek nevztahuje. Další podmínkou je, že příjem domácnosti za rok 2021 nepřekročil jeden milion korun. Sem se započítávají i příjmy z nájmu, mateřská a rodičovská. Naopak se nezohledňuje výživné na dítě ani dávky pěstounské péče. Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion. 

Pokud jste v červenci 2022 pobírali přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak jste tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostali automaticky a není třeba o nic žádat. Musel Vám být vyplacen. Pokud přídavek nepobíráte a ještě jste o jednorázový příspěvek nepožádali, můžete tak učinit:

  • online podat žádost je možné přes portál Jenda. K tomu je potřeba mít jednu z forem identity občana, třeba přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
  • osobně na vybrané pracoviště CzechPOINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu) a mít u sebe doklad totožnosti.

Žádost není možné podat osobně přímo na úřadech práce.

 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

6. září 2023|

Výsledky letního průzkumu na téma náhradní výživné

„Nebýt náhradního výživného, poslední dny v měsíci jíme suché rohlíky,“ říká samoživitelka Marcela

Všechny články