Neplacení výživného je trestný čin

26. října 2023|

Porušení vyživovací povinnosti se po čtyřech měsících stává trestným činem.

Neplacení výživného je trestný čin

Pokud bývalý partner nezaplatil výživné po dobu čtyř a více měsíců, stává se toto jednání trestným činem. A to bez ohledu na to, zda nehradí výživné úmyslně nebo z nedbalosti. 

Po uplynutí čtyř měsíců, během kterých nebylo výživné obdrženo, lze podat trestní oznámení, a to i v případě, že už jste dluh na výživném začali řešit exekučně (pokud však exekuce funguje a exekutor vám zasílá dlužné výživné, trestní oznámení bude nedůvodné). 

Trestní oznámení je vhodné podávat vždy po čtyřech měsících, kdy vznikl nový a policií zatím neřešený dluh. Poprvé může být neplacení výživného považováno pouze za neúmyslný čin, s dalšími trestními oznámeními mohou narůstat i tresty, které jsou pro dlužníky mnohdy tou největší motivací ke splacení svého dluhu. 

Horní sazba je v případě úmyslného porušení vyživovací povinnosti stanovena na dva roky odnětí svobody. Jedná se o druhý nejčastější trestný čin páchaný v České republice. 

Vždy je však nutné myslet na to, že trestním oznámením podaným na Policii ČR se řeší pouze případné tresty, nikoliv samotné výživné. Z tohoto důvodu je vhodné současně zahájit i exekuční řízení, čímž dosáhnete komplexního řešení problémů s dlužným výživným. 

Jak při podání trestního oznámení postupovat? 

Pokud se rozhodnete pro podání trestního oznámení, obraťte se na Policii ČR či státní zastupitelství v místě vašeho trvalého bydliště. S sebou si vezměte:

  • platný rozsudek o výživném a případně i všechny další rozsudky, které se zabývaly vyživovací povinností,
  • rodný list dítěte,
  • potvrzení o úhradách výživného (např. ve formě výpisů z účtu),
  • další doklady související s výživným (např. rozsudek o rozvodu manželství, potvrzení o studiu atd.). 

Policista s vámi sepíše protokol a zahájí úkony trestního řízení. Pokud jsou zjištěny skutečnosti o spáchání trestného činu, je případ předán státnímu zástupci, který podá žalobu k příslušnému soudu. Dokud není vydán pravomocný rozsudek, povinný rodič může projevit účinnou lítost a uhradit dluh na výživném. 

Není třeba mít z návštěvy Policie ČR obavy. Trestními oznámeními na zanedbání vyživovací povinnosti se zde zabývají takřka denně a se vším vám pomohou. Je třeba se jen odhodlat a na příslušnou stanici vyrazit. 

Pokud by se vám na stanici přece jen nechtělo, můžete oznámení podat i písemnou formou. Je potřeba uvést, kdo a proč trestní oznámení podává, jaká je aktuální situace v otázce dlužného výživného a jaké důkazy přikládáte. 

My jsme však přesvědčeni, že je určitě lepší si o svých možnostech promluvit a mít jistotu, že vaše trestní oznámení splňuje veškeré náležitosti. Proto určitě doporučujeme osobní návštěvu. 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články