Náhradní výživné samoživitelům pomáhá

14. září 2023|Tiskové zprávy

Praha, září – Už dva roky rodičům samoživitelům, kteří nedostávají alimenty, stát vyplácí náhradní výživné. Dávka se vyplácela ale po dobu pouze dvou let. Nyní Poslanecká sněmovna schválila její prodloužení.

Zavedenou změnu kvituje nejeden rodič samoživitel, který již dávku pobírá a obával se, že příspěvek skončí, ale také rodiče, kteří si o dávku nyní žádají a zahájili exekuční řízení na alimenty, tedy jednu z podmínek získání této dávky. To ukázal průzkum Asociace neúplných rodin a programu VašeVýživné.cz provedený mezi 500 rodiči samoživiteli.

Podle průzkumu dávky náhradního výživného využilo celkem 41 % klientů programu VašeVýživné.cz. Na dotaz, jak moc jim tato dávka pomohla, se shodly dvě třetiny dotázaných, na tom, že se jednalo o velkou pomoc v jejich rodinném rozpočtu.

Každá koruna dobrá, i když účel použití se různí, náhradní výživné ulehčí v základních výdajích, mohla jsem tedy například odkládat oněch pět tisíc měsíčně navíc a s dětmi pak cestovat.

Díky náhradnímu výživného jsem si mohla dovolit alespoň trochu šetřit.

Velký přínos v době nákupu školních potřeb a ošacení.

Hodně. Zaplatila jsem potřebné věci ve škole včetně obědů.

Tato dávka mi pomohla hodně, jako pro otce samoživitele je v dnešní době znát každá koruna. Díky této dávce se syn může zúčastnit školních aktivit, které by jinak byli mimo moje možnosti. Například adaptační pobyty a poznávací a jazykový pobyt v Londýně.

Nezískat náhradní výživné, byla bych nucena vzít si nebankovní půjčku.

Délka doby dávky by se měla prodloužit na dvojnásobek

Původní délka, během níž měli rodiče samoživitelé, za daných podmínek, mohli pobírat náhradní výživné, se prodloužil na dvojnásobek. Nově tak rodiny samoživitelů mohou dostat až 48 výplat místo současných 24.

Na jednu stranu vítáme, že stát rodičům v případě neplacení výživného pomůže, ale na druhou stranu se vyplácením ani po dobu 4 let problém nijak zásadně neřeší. Doba to není nijak dlouhá, pokud dítěti není hrazeno výživné od narození do konce jeho studií třeba na vysoké škole, tak se pohybujeme kolem věku 25let. Vhodné by bylo najít takové prostředky, kterými by stát přinutil dlužníky pracovat a mohl bát dluh splácen již v prvopočátku, aby nenabobtnal do statisíců,“ dodává za program Vaše Výživné.cz Dagmar Vogtová.

Dle údajů ministerstva je výše náhradního výživného průměrně 1 800 Kč. Částka odpovídá tomu, co vyměří soud. Na jedno dítě však stát může vyplatit maximální částku 3 000 Kč na jedno dítě. Dávku lze vyplácet do 26 roku dítěte, tedy do skončení jeho nezaopatřenosti.

V současnou chvíli dávku pobírá zhruba 10 tisíc dětí z neúplných rodin.

Náhradní výživné může přinést také další změny

Nárok na získání náhradního výživného je podmíněn zahájením exekučního řízení na neplacení výživného. Samotný proces žádosti o tuto dávku nemusí být pro mnoho rodičů samoživitelů jednoduchý. Podle průzkumu se nejčastěji setkávají s těmito problémy:

  • Malá informovanost o dávce.

  • Nelze dávku vyřídit online.

  • Složité vyplňování formulářů.

  • Otec, který neplatí výživné se odstěhoval do zahraničí.

Dagmar Vogtová k tomu dodává: „I dnes se setkáváme s rodiči, kteří o náhradním výživném vůbec nevědí nebo si myslí, že na něj nemají nárok. Vždy rodičům říkám, že důležité je si informaci zjistit nebo ověřit na Úřadu práce, který dávku poskytuje. Velkou úlevou pro žadatele by bylo, kdyby mohli dávku vyřídit online, tak jako dnes lze vyřídit spoustu dalších dávek. Co se týká odstěhování dlužníka do zahraničí, pak ani toto není neřešitelné. Rodič musí oslovit Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, kteří zahájí exekuci v zahraničí, případně potvrzení pro vyřízení náhradního výživného rodiči vystaví.“

Podle Mariana Jurečky, ministra práce, bude snaha zlepšit vymahatelnost výživného. Opět se zvažují zásahy v podobě zabavení osobního vozidla, nebo že by přišli třeba o zbrojní pas nebo povolení k rybolovu. Hovoří se také o možnosti, že v případě, kdy neplatič nebude hradit alimenty vůbec, samoživitelé mohou získat nárok na náhradní výživné bez časového omezení.

Co se týká zabavování aut, tak exekutor i v současné době může zabavit auto a prodat ho v dražbě. Exekutor může vést exekuci všemi zákonnými způsoby, mezi které patří i exekuce prodejem movitých věcí, což automobil je,“ říká Vogtová a dodává: Co se týká zabavování rybářských lístků, či zbrojních průkazů, pak se obávám, že drtivá většina dlužníků výživného těmito průkazy nedisponuje a rozhodně nemůžeme očekávat, že by tento krok výrazně zvýšil vymahatelnost dluhu na výživném. Ale jako doplňkový nástroj k posílení vymahatelnosti práva proti němu nic nemám.

Jako řešení Dagmar Vogtová z programu VašeVýživné.cz navrhuje:

Víme, že lidé ve výkonu trestu jsou velmi zadluženi a pokud jsou ve výkonu trestu za neplacení výživného, pak velmi účinný nástroj by byl všechny tyto povinně zaměstnat, aby si osvojili pracovní návyky a začali dluh na výživném splácet a pokračovali v práci i po skončení trestu. Dále je třeba zaměřit se na ty, kteří se pohybují v šedé zóně, tedy nemají na sebe napsán žádný majetek, pracují na černo a není si v podstatě na nich co vzít. Tam by bylo dobré je také donutit pracovat třeba formou veřejně prospěšných prací.

Autor: Vaševýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články