Návrh na zvýšení výživného – vzor 2024

20. května 2022|Informace

Přestává soudem stanovené výživné stačit na pokrytí základních potřeb vašich dětí? Nebojte se zažádat o jeho zvýšení. Poradíme vám, jak na to.

Návrh na zvýšení výživného – vzor 2024

Dostáváte na své děti výživné, které vzhledem k okolnostem a zvyšujícímu se věku dětí přestává stačit? Pokud se objevily nové skutečnosti (například nástup dítěte na střední školu nebo onemocnění vyžadující speciální léky či dietu), můžete zažádat o zvýšení alimentů.

Při určování výše výživného soud vždy zkoumá aktuální situaci obou rodičů. Vydaný rozsudek s výší výživného tak odpovídá momentálním finančním možnostem rodičů i potřebám dětí. Se vzrůstajícím věkem dětí však narůstají i jejich potřeby a zvyšovat se mohou i příjmy povinného rodiče.

V návaznosti na změnu situace tak lze podat návrh na zvýšení výživného, kdy soud opětovně přezkoumá situaci a určí novou výši výživného. Podobně však lze na žádost výživné i snížit – například pokud povinný rodič přišel o zaměstnání.

Návrh se podává k soudu, který o výši výživného naposledy rozhodoval.

Návrh by měl obsahovat nejen informace o obou rodičích a dítěti (jméno, datum narození, bydliště), ale také popis aktuální situace, na základě které rodič žádá o zvýšení výživného, a také navrhovaný rozsudek.

Vzor návrhu na zvýšení výživného pro nezletilé děti

Název soudu

Adresa soudu 

Jednací číslo: (označení vydaného rozsudku na výživné)

 

Ve věci péče o nezletilou …nar. …, trvale bytem …

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Dvě kopie

Přílohy dle textu

I. 

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … byla nezletilá Denisa svěřena do výchovy matky/otce a otci/matce bylo určeno přispívat na její výživu částkou 1 800 Kč měsíčně. Tento rozsudek nabyl právní moci dne …

Důkazy:

rodný list nezletilé

rozsudek Okresního soudu v … ze dne …, č.j. …

II.

Otec/matka nezletilé Denisy řádně platí soudem stanovené výživné ve výši 1 800 Kč měsíčně. V současné době však tato částka nestačí k pokrytí základních potřeb dítěte a otec/matka odmítá navýšení výživného.

Nezletilá v současné době navštěvuje 1. ročník gymnázia Jana Nerudy v Praze. Dvakrát týdně navštěvuje hodiny tance, které stojí 1 500 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že od poslední úpravy výživného uplynulo už téměř 5 let, došlo k nárůstu nákladů, které za nezletilou dceru hradí z velké části matka/otec.

Nezletilé byla před dvěma lety diagnostikována celiakie a z tohoto důvodu bylo nutné zajistit přechod na bezlepkovou stravu. Náklady na obstarání bezlepkové diety činí přibližně 5 500 Kč měsíčně.

Otec/matka nezletilé se s nezletilou stýká každý lichý víkend, nad rámec stanoveného výživného nepřispívá na žádné další aktivity (například letní tábor, školní výlet…).

Otec/matka je zaměstnán(a) jako … a jeho/její hrubá měsíční mzda činí …. Otec/matka byl(a) v době společného soužití zaměstnán(a) jako … a jeho/její hrubá měsíční mzda činila …. Otec/matka nezná podrobnosti o současném zaměstnání ani výši mzdy. Ani jeden z rodičů nemá další vyživovací povinnosti.

Důkazy:

potvrzení o studiu

potvrzení o úhradě hodin tance

doklad za nákup bezlepkových potravin

přehled příjmů otce/matky

požadavek na přehled příjmů otce/matky

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje matka/otec nezletilé, aby soud … vydal tento rozsudek:

Výživné, stanovené otci/matce rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … se počínaje dnem … navyšuje na částku 5 000 Kč měsíčně. Výživné je i nadále splatné k rukám otce/matky vždy do 15. dne v měsíci předem.

V … dne …

………………………….

 

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články