Náhradní (zálohované) výživné

Co je to náhradní (zálohované) výživné

Náhradní (zálohované) výživné je forma finanční pomoci od státu, která má kompenzovat dlužné výživné od povinného rodiče. Samoživitelé tak budou moci od úřadu práce pobírat až 3000,- Kč měsíčně po dobu 2 let. Zákon o náhradním výživném bude učinný od 1.7.2021.

Podmínky pro získání náhradního (zálohovaného) výživného

1

Rodič má k dispozici vykonatelný rozsudek o výživném

2 Bylo zahájeno exekuční vymáhání výživného

Bylo zahájeno exekuční vymáhání výživného

Jak to bude vypadat v praxi?

Ukážeme si to na modelovém příkladu. Poslouží nám k tomu maminky Katka a Tereza.

Maminka Katka

Náhradní (zálohované) výživné je schváleno a zákon vstupuje v účinnost 1. 7. 2021. Maminka Katka už má zahájené exekuční vymáhání výživného. Ve čtvrtek 1. července, tak navštíví pobočku Úřadu práce ČR a podá žádost o náhradní (zálohované) výživné. Do 30 dnů proběhne vyřízení žádosti, a protože Katka splnila všechny podmínky, hned od srpna začíná pobírat náhradní (zálohované) výživné.

Maminka Katka

Maminka Tereza

Maminka Tereza, která si raději chtěla počkat, jak to s náhradním (zálohovaným) výživným skutečně bude, nemá zahájené exekuční vymáhání. Ve čtvrtek 1. července 2021 se tak obrací na asistenční program, aby ji zde pomohli s příslušnými úkony. Tereza během dvou dnů dodá veškeré potřebné podklady, jakými je například plná moc a pravomocný rozsudek o výživném. Asistenční program předává věc právnímu zástupci a následně i exekutorovi. Ten však z důvodu zákonných lhůt získává pověření k zahájení exekuce až 31. července. Exekutor začíná provádět lustrace majetku, o jejichž výsledku musí informovat povinného rodiče. Lustrace trvají přibližně další měsíc, doručování dopisu povinnému přibližně týden. Je tedy 7. září a maminku Terezu čeká další 30denní lhůta, během níž není možné uvědomit ostatní účastníky řízení o exekučním příkazu. Vyrozumění o exekučním příkazu tak přichází až 7. října. Tereza může podat žádost o náhradní (zálohované) výživné až momentě, kdy Úřadu práce doloží částečné vymožené plnění nebo nulové plnění za období 4předcházejících měsíců před datem podání žádosti. Následně do 30 dnů proběhne schválení a nejdříve od prosince je Tereze přiznán nárok na náhradní (zálohované) výživné.

Maminka Tereza

Potřebujete poradit nebo chcete získat výživné?

Vyplnit formulář