Náhradní výživné v praxi. Jak funguje nová pomoc pro samoživitele platící od července 2021?

25. srpna 2021|Tiskové zprávy

Srpen, Praha – Jednou z očekávaných změn roku 2021 byla otázka dlužného výživného. Na řešení ze strany státu tak čekal nespočet rodičů samoživitelů. V červenci se dočkal. Zákon o náhradním výživném vstoupil v platnost 1. července 2021. Jak funguje pomoc v praxi téměř dva měsíce po „spuštění“?

Od prvního července mají samoživitelé nárok na pomoc ze strany státu v podobě náhradního výživného. V červenci si o pomoc zažádalo celkem 1821 rodičů samoživitelů, více jak polovině byl nárok na tuto dávku schválen a úřady vyplatily 1,8 milionu korun. „Hlavní nápor žádostí o zahájení vymáhání výživného byl ihned, když náhradní výživné vešlo v účinnost a teď již evidujeme pokles žádostí, tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat,“ vysvětluje Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz.

„Jsem sama na výchovu dvou dětí, a ne vždy to bylo jednoduché. Snažím se pracovat, věnovat se dětem a dát jim maximum všeho, co by si přály. Nebudu ale lhát, není v mých silách dělat nemožné.

Situaci, do níž nás dostal můj bývalý manžel, není snadná. Ale já byla vždy bojovník. Možná proto jsem začala problém neplacení alimentů řešit opravdu včas. Díky koordinátorům v programu VašeVýživné.cz jsem dostala mnoho cenných rad a již po třech měsících, kdy jsem ze slíbených a soudem vyměřených peněz neviděla ani korunu, jsem podala žádost na exekuci. Náhradní výživné, na které jsem opravdu čekala jako na smilování, vnímám pozitivně a velmi mi to v mé situaci pomůže překonat krizová období v roce, kdy mám větší výdaje než normálně. Začátek školního roku je jedním z nich,“ říká maminka Alena. 

Případ maminky Aleny je ukázkou toho, jak by vše mělo vypadat v praxi. Exekuční řízení je totiž zásadním krokem k získání náhradního výživného. 

Jak zahájit exekuční řízení

V první řadě je důležité mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci. Pokud takový rozsudek rodič nemá, je nutné nejprve požádat příslušný soud o jeho vydání. U soudu bude vyzván k doložení dalších dokumentů. Aby mohl být rozsudek vydán, musí být bývalý partner zapsán v rodném listu dítěte. Pokud tam není, nemá vůči dítěti žádné povinnosti. Do rodného listu je však možné tyto údaje zapsat i dodatečně.

V další fázi již rodič samoživitel může zažádat o samotné zahájení exekučního řízení. Učinit tak lze osobně na příslušném soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště. Chce-li mít jistotu, že vše proběhne bez komplikací, můžete také vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který s ním vše projde, a s přípravou návrhu na zahájení exekuční řízení pomůže. Je však nutné počítat s tím, že advokát si naúčtuje poplatky za své služby. Naštěstí ale existuje i možnost, jak ušetřit čas a peníze. Jsou jí asistenční programy, mezi něž patří i VašeVýživné.cz.

Když není exekuční řízení podáno

Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz uvádí příklad z téměř každodenní praxe: „Maminka Tereza, která si raději chtěla počkat, jak to s náhradním (zálohovaným) výživným skutečně bude, neměla zahájené exekuční vymáhání. Ve čtvrtek 1. července 2021 se tak obrátila na asistenční program, aby ji zde pomohli s příslušnými úkony. Tereza během dvou dnů dodala veškeré potřebné podklady, jakými je například plná moc a pravomocný rozsudek o výživném. Asistenční program předal věc právnímu zástupci a následně i exekutorovi. Ten však z důvodu zákonných lhůt získal pověření k zahájení exekuce až 31. července. Exekutor začal provádět lustrace majetku, o jejichž výsledku musí informovat povinného rodiče. Lustrace trvají přibližně další měsíc, doručování dopisu povinnému přibližně týden. Následně maminku Terezu čeká další 30denní lhůta, během níž není možné uvědomit ostatní účastníky řízení o exekučním příkazu. Vyrozumění o exekučním příkazu tak přijde až o další měsíc později. Tereza může podat žádost o náhradní (zálohované) výživné až momentě, kdy Úřadu práce doloží částečné vymožené plnění nebo nulové plnění za období čtyř předcházejících měsíců před datem podání žádosti. Následně do 30 dnů proběhne schválení a nejdříve od prosince je Tereze přiznán nárok na náhradní (zálohované) výživné.“

Náhradní výživné jako pravidelná pomoc samoživitelům

Vzhledem k faktu, že až 31 % všech samoživitelů alimenty nedostává vůbec a 13 % samoživitelů pak alimenty dostává nepravidelně, je pomoc v podobě náhradního výživného vnímána jako pomoc pravidelná, ale hlavně spolehlivá. Na oplátku stát vyžaduje, aby se každé čtyři měsíce samoživitelé prokázali, že na tento typ pomoci mají nárok. Díky tomu má každé dítě nárok na finanční pomoc až po dobu 24 měsíců. Tuto pomoc program VašeVýživné.cz vnímá jako první krok k tomu, aby se problematiky neplacení alimentů řešila komplexně. Přesto se lze ptát, co bude po uplynutí dvouleté lhůty? „Ptáme se proto, co bude potom? Kdo bude mamince samoživitelce platit výživné třeba následujících dalších 10 let?“ říká na závěr Dagmar Vogtová. 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články