Náhradní výživné mohou samoživitelé využívat už více než rok. Jak si vede a je o něj zájem?

22. srpna 2022|Tiskové zprávy

Praha, srpen – Jednou z očekávaných změn roku 2021 byla otázka dlužného výživného. Mnoho rodičů samoživitelů tak napjatě očekávalo řešení v případě, kdy jim jejich bývalý partner neplatí soudem stanovené alimenty. Zákon o náhradním výživném vstoupil v platnost 1. července 2021. Jak si vede po více jak 13 měsících, kdy jej mohou rodiče využívat? 

Cílem náhradního výživného je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým není řádně placeno výživné od druhého rodiče. Tato pomoc jakožto nová sociální dávka bude poskytována státem a bude na ni nárok podle jistých pravidel. Maximální výše pomoci bude 3 000 Kč měsíčně a lze ji čerpat po dobu maximálně 24 měsíců. Náhradní výživné bude vyplácet Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček. Podmínkou získání náhradního výživného je pravomocné soudní rozhodnutí, neplnění povinnosti ze strany rodiče, návrh na exekuci a běžící exekuční řízení během posledních 4 měsíců před podáním návrhu, eventuálně zakončené zastavením pro nemajetnost dlužníka.

Exekuce na výživném

Exekuce je podmínka a důkaz aktivního řešení neplacení výživného. Dobrou zprávou je, že bylo v roce 2021 zahájeno celkem 4 200 exekucí, z toho většina právě za účelem vymáhání výživného. Důvodem zvyšujícího se zájmu o exekuční řešení je nejen náhradní výživné, ale také špatná ekonomická situace a zvyšující se inflace. 

Náhradní výživné po roce

Dávka pomáhající rodičům samoživitelům se snaží pomáhat již více jak rok. Za tu dobu stát na této dávce rozdělil téměř 100 milionů korun mezi 10 tisíci rodinami. Podmínka – aktivní vymáhaní výživného formou exekuce – bývá však pro mnoho samoživitelů překážkou. 

„Náhradní výživné vnímám jako krátkodobou, avšak důležitou pomoc a v mé roli, kdy jsem na dceru již několik let sama, bych ji ráda využila, ale…,“ říká na úvod maminka Ivana a dodává: „Bojím se, že zahájení exekuce přestane bývalý manžel fungovat jako otec a nechci tím zkazit jeho vztah s dcerou. To je pro mě zásadní.“

Dalším problémem, který samoživitelé u této dávky řeší, je špatná informovanost a komplikovanost. „Přiznávám, že nemám čas sledovat každodenní zprávy a informace o této nové dávce mi loni zcela unikla. Nyní už o mám o náhradní výživné zažádáno, ale bez pomoci odborníka bych to asi nezvládla,“ říká samoživitelka Helena. 

Pohled odborníka po roce od uvedení této dávky

„Bohužel jak naše praxe ukazuje, mnoho rodičů o náhradním výživném vůbec neví nebo ještě nemají zahájenou exekuci a jsou v podstatě na počátku a celý proces jim přijde jako běh na dlouhou trať, než se k náhradnímu výživnému dostanou.“ říká Dagmar Vogtová z projektu VašeVýživné.cz

Jak by měl vypadat ideální „scénář“ metodiky k náhradnímu výživnému?

  • Více informací a aktualit na příslušných úřadech a místech, kam samoživitelé chodí.
  • Zjednodušení procesu podání žádosti o náhradní výživné. 
  • Apel na důležitost zahájení exekučního řízení. Možnost využití neziskových organizací k podání exekuce.

 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

6. prosince 2023|

Klientská zóna MPSV Vám ušetří cestu na úřad práce

Digitalizace je klíčovým prvkem snahy MPSV o zjednodušení administrativy a zlepšení služeb pro klienty.

28. listopadu 2023|Informace

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

22. listopadu 2023|

Na jaké výživné má dítě nárok?

Zjistěte, co při rozhodování o výši výživného hraje svou roli.

Všechny články