KS Kontakt Liberec nabízí dětem bezplatné volnočasové aktivity

15. července 2019|Čas s dětmi

Kontakt Liberec, p. o., realizuje bezplatné akce, projekty a aktivity pro děti. Dává tak všem dětem bez rozdílu možnost trávit svůj volný čas co možná nejlépe.

KS Kontakt Liberec nabízí dětem bezplatné volnočasové aktivity

Nesmírně si vážíme toho, že existují organizace, které pomáhají v oblasti sociálně znevýhodněných dětí. Proto když nás zástupci Komunitního střediska Kontakt Liberec požádali o spolupráci, neváhali jsme ani minutu. S potěšením vám tak představujeme projekt, který pomáhá tam, kde je to potřeba. Tady je pár slov od jeho koordinátorky Bc. Veroniky Dufkové. 

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o.

V České republice zastávají významnou podpůrnou roli nevládní organizace a různé prospěšné společnosti, které se věnují aktivitám (ať už vzdělávacím, volnočasovým, osvětovým aj.) s dětmi ze sociálně znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí. Tyto děti (potažmo rodiny) potřebují specifickou podporu.

Důvodů, proč rodiny a děti pocházející z tohoto prostředí můžeme nazývat znevýhodněnými, je celá řada a ne vždy se musí jednat o příčiny, které by si člověk vybral dobrovolně. Úloha těchto společností, spolků a obecně pomáhajících organizací tak představuje důležitý prvek v systému efektivní pomoci.

Jednou z organizací, která se mj. věnuje práci v oblasti sociálně znevýhodněných dětí a mládeže v Liberci, je Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace (dále jen Kontakt). Organizace realizuje v průběhu roku různé akce, projekty a aktivity, které mají pomoci libereckým rodinám, které nejsou schopné svým dětem zajistit adekvátní a kvalitní trávení volného času.

Projekty také pomáhají dětem nastavit mnohdy chybějící morální „zrcadlo“, poskytnout pozitivní sociální vzory a pracovat s motivací dětí a jejích cílevědomostí pro další život. Všechny tyto aktivity jsou bezplatné, tudíž dostupné.

V Kontaktu tak mohou děti během školního roku navštěvovat pravidelné volnočasové aktivity probíhající v týdnu i o víkendu. Nabídka aktivit zahrnuje nejen sportovní a zábavní aktivity, ale také tolik potřebné doučování.

Každý rok na konci května se mohou děti s Kontaktem vypravit na víkendový pobyt v chatkách do kempu. Mimo to se dle zájmu během roku konají různé sportovní, výtvarné a jiné jednorázové aktivity (např. kurzy bruslení, výprava ke koním, vánoční dílny apod.).

Aktuálně během letních prázdnin, kdy většina rodin nemá z nejrůznějších důvodů (často finančních) pro své děti obstarané a zabezpečené trávení volného času, probíhá již 9. ročník příměstského tábora s názvem „Prázdniny ve městě“. Tento tábor je jediný v Liberci, který je pro přihlášené zdarma a probíhá po dobu celých letních prázdnin, vždy 3x v týdnu. Přihlásit se letos lze ještě i v průběhu července. Kapacita dětí je však omezena.

Více informací o činnosti organizace najdete na stránkách www.ksk-liberec.cz nebo na facebooku: Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., případně na tel. +420 731 643 358 u koordinátorky Bc. Veroniky Dufkové.

Autor: Bc. Veronika Dufková, KS Kontakt

 

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články