Konec používání názvu „péče“

15. února 2024|

Už žádná střídavá nebo výlučná péče. Oba budou rodiči a pouze se stanoví, kdo se které dny o děti stará.

Konec používání názvu „péče“

Na Ministerstvu spravedlnosti se připravuje novinka, která má zjednodušit už tak často náročné spory o péči o děti. Stát chce zrušit stávající formy, těmi jsou střídavá péče, společná nebo výlučná. Jak je péče pojmenovaná, napovídá, že je jeden rodič hlavní, lepší nebo pečující rodič. A to může vyvolat emoce především v případech, kde jsou oba rodiče na výchově dětí zainteresovaní.

Nic se nemění na tom, že nadále se budou rodiče moci domluvit, jak si péči o děti rozdělí. Jestli to bude půl na půl, nebo jestli to bude nerovnoměrně a jeden bude pečovat více, protože má na to více času, a druhý je třeba vytížený pracovně. To je právě ponecháno na rodičích, aby se dohodli. Když se nebudou schopni dohodnout, tak o tom rozhodne soud.

O dítě mají pečovat oba rodiče, protože rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu na jejich případný rozvod. V zásadě oba rodiče tak mají ze zákona nejen právo, ale i povinnost o dítě pečovat.

V důsledku tedy zmizí rozlišování mezi rodičem, který má dítě v péči, případně rezidentním rodičem nebo primárním rodičem, a rodičem, který má právo styku s dítětem.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články