Jak to bude od září vypadat ve školách?

26. srpna 2020|Čas s dětmi

V jaké podobě bude od září probíhat výuka dětí ve školách?

Jak to bude od září vypadat ve školách?

Škola je již za dveřmi a ministr zdravotnictví minulý týden představil, jak by mělo školní prostředí od září vypadat. Každá škola obdržela manuál k provozu školy a nyní je k dispozici k nahlédnutí každému na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Původně byl představen plán, kdy budou děti muset nosit roušky ve společných prostorách, ale ve třídách ve „svém“ kolektivu si je budou moci sundat. O den později došlo ke změně rozhodnutí a roušky nakonec ve školách plošně povinné nebudou. Případné zavádění roušek ve školách se bude řídit „semaforem“, který bude odrážet aktuální rizikovost okresu, a konkrétně se bude vázat na druhý/oranžový stupeň. Jinak mají školy doporučení dodržovat hygienická opatření jako poskytnutí dezinfekčních prostředků žákům, co nejvíce oddělit různé skupiny žáků při obědě apod.

Co se týče družin, měla by opatření vycházet z možností škol a každá škola by tak měla stanovit družiny tak, aby se děti s různých kolektivů co nejméně mísily. Na některých školách se také ruší kroužky, nicméně i v tomto případě je rozhodnutí v rukou školy.

Pokud do školy přijde dítě jevící známky respiračního onemocnění nebo s teplotou (která bude dítěti měřena u vstupu do budovy), nemůže být toto dítě vpuštěno do budovy. Pokud dorazí dítě se zákonným zástupcem, bude rovnou vráceno zákonnému zástupci. Pokud dorazí dítě samo, musí na zákonného zástupce počkat – v takovém případě by samozřejmě nemělo dítě čekat před budovou, ale mělo by být odvedeno na takzvanou „izolaci“, kterou každá škola musí vyčlenit pro děti jevící respirační onemocnění. Do této „izolace“ budou odvedeny i děti, jejichž příznaky se začnou objevovat až během samotné výuky a vyčkají tam pod dozorem až do doby, než dorazí zákonný zástupce. Je tedy dobré zdravotní stav dítěte před vysláním do školy kontrolovat, aby se předešlo případným komplikacím na místě.

Důrazně však doporučujeme sledovat informace vlastní školy, neboť tam se dozvíte vše potřebné a aktuální.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články