Na jaké výživné má dítě nárok?

22. listopadu 2023|

Zjistěte, co při rozhodování o výši výživného hraje svou roli.

Na jaké výživné má dítě nárok?

Výše výživného je otázkou, kterou po rozchodu s partnerem řeší mnoho rodičů. Někdy se partneři dokáží dohodnou samostatně, mnohem častější variantou je však určování výše výživného soudní cestou.

Pokud se navíc jedná o manžele připravující se na rozvod, je soudní cesta jediným možným řešením.

Jak rozhoduje soud?

Soud se otázkou začíná zabývat poté, co od jednoho z rodičů obdrží návrh na určení péče a stanovení výživného (případně pouze na určení výživného).

Stanovení konkrétní výše výživného není přesně spočitatelná věc, ačkoli existuje tabulka pro jeho výpočet. Nelze ji brát jako indikátor částky, kterou nám soud stoprocentně přiřkne, ale může být cenným vodítkem, pokud přemýšlíme, v jaké výši výživné našemu dítěti náleží. V zásadě by výživné mělo zajistit či aspoň přiblížit po finanční stránce obdobnou situaci, jaká by byla za trvání funkční rodiny.

Rozhodující faktory pro určení výše výživného:

  • podíl času rodičů na osobní péči o dítě 
  • příjmy rodičů ze zaměstnání či podnikání 
  •  možností a schopností povinného (i oprávněného) rodiče
  • majetkové poměry a životní standard
  • další potomci rodičů a s nimi spojené vyživovací povinnosti 
  • odůvodněné potřeby dítěte 
  • příjmy a ekonomická  situace nových partnerů
  • jak se rodiče podílejí na dalších nákladech dítěte 
  • věk dítěte

Ministerstvo spravedlnosti ČR vytvořilo doporučující tabulku, s níž soudci pracují. Tabulka určuje procentuální podíl z příjmu, který by měl náležet nezaopatřenému dítěti.

Vždy však myslete na to, že tabulka má pouze doporučující charakter a výsledné rozhodnutí je v režii samotného soudce.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články