Výživné pro neprovdanou matku

25. července 2022|

I neprovdaná matka má nárok na výživné – a to nejen pro své děti, ale také pro sebe. Za jakých podmínek lze výživné získat a kdo o jeho přiznání rozhoduje?

Výživné pro neprovdanou matku
Chci získat dlužné výživné

Na našem blogu jsme se už věnovali různým typům vyživovací povinnosti. Kromě nejznámějšího a nejobvyklejšího výživného na děti jsme se blíže podívali i na výživné pro manžela či manželku. Uzavření manželství však není pro získání výživného nutné – to platí nejen na výživné pro děti, ale také na výživné pro partnerku. Rozeznáváme totiž i výživné pro neprovdanou matku. Za jakých podmínek lze takové výživné získat? 

Neprovdaná matka dítěte má nárok na výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – po otci dítěte může takové výživné nárokovat až do dvou let věku dítěte. Jedná se o finanční kompenzaci v období, kdy má matka zvýšené výdaje v souvislosti s nově narozeným dítětem a zároveň není schopná si sama zajistit finance nad rámec rodičovského příspěvku. 

Jak žádat o výživné?

O výživné se nejčastěji žádá podáním návrhu na příslušný soud. Návrh, který zpravidla podává neprovdaná matka, by měl obsahovat popis aktuální situace i požadovanou výši výživného. Chybět by neměla ani forma úhrady, protože v tomto případě lze určit měsíční splátky i jednorázovou částku. Vhodné je připojit lékařskou zprávu, případně doklady o souvisejících platbách. 

Soud při svém rozhodování pracuje nejen s dodanými informacemi, ale posuzuje také příjmy otce dítěte či majetkové poměry žadatelky. 

Příspěvek na úhradu nákladů

Kromě výživného může neprovdaná matka požadovat i příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Těmito náklady se rozumí třeba úhrada léků, poplatek za pobyt v nemocnici nebo nákup těhotenského oblečení. Jen pozor, abyste do těchto nákladů zařadili jen to, co tam opravdu patří. Třeba taková výbavička pro dítě už patří do jiné kategorie a měla by být hrazeno ze standardního výživného pro dítě. 

Pokud by se celý proces pozdržel např. z nutnosti určování otcovství, přiznání výživného a příspěvku na úhradu nákladů lze požadovat i zpětně. 

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články