Shrnutí problematiky samoživitelství. Jaké změny přišly v roce 2021?

7. ledna 2022|Tiskové zprávy

Praha, leden – Samoživitelství je stále jeden z nejtíživějších sociálních problémů v České republice. A tak se pojďme společně ohlédnout a připomenout si změny, které nastaly v loňském roce. 

I před krizí pandemie covid-19 patřila skupina samoživitelů k ohrožené skupině, ale s jejím příchodem se jejich problémy mnohdy stupňovaly. Rok 2021 nebyl v mnoha ohledech pro maminky a tatínky samoživitele jednoduchý, přesto stát přišel s několika změnami, které lze vnímat jako pomocnou ruku. 

Náhradní výživné: nová sociální dávka nahrazující neplatiče alimentů

Cílem náhradního výživného je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým není řádně placeno výživné od druhého rodiče. Tato pomoc jakožto nová sociální dávka bude poskytována státem a bude na ni nárok podle jistých pravidel. Maximální výše pomoci bude 3 000 Kč měsíčně a lze ji čerpat po dobu maximálně 24 měsíců. Náhradní výživné bude vyplácet Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček. Zákon je platný od 1.7. 2021. Dagmar Vogtová z programu VašeVýživné.cz dodává: „Je stále mnoho rodičů, kteří o této dávce nevědí nebo si myslí, že na ni nemají nárok. Doporučuji rodičům, kterým není výživné hrazeno, aby se obrátili na Úřad práce, kde jim poskytnou informace, jak o dávku požádat a co doložit.“

Zvýšený příspěvek na dítě

Ve stejném termínu jako náhradní výživné, došlo také ke zvýšení přídavku na dítě o 26 %. Částka pro děti do šesti let vzrostla z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let se zvýší z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun. 

„Pozitivní je, že současně s touto novinkou vzrostla i hranice příjmů pro uznání této dávky a dosáhne na ni více rodin,“ doplňuje koordinátorka programu VašeVýživné.cz Dagmar Vogtová.  Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 3,4násobek částky životního minima rodiny. 

Sdílené pracovní místo

Pozitivní změnou je také zavedení sdíleného pracovního místa. Principem této úpravy zákoníku práce je pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a s tím spojenou větší míru flexibility, která je v případě samoživitelů často nedostatečná a chybějící. Sdílení pracovního místa může pomoci k lepší koordinaci pracovního a rodinného života. 

Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2021 došlo ke změně výše minimální mzdy, a to konkrétně na 15 200 Kč. Došlo tedy k navýšení o 600 Kč, čímž minimální mzda dosáhne na 42,4 % průměrné mzdy. Pokud jde o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2021 činila 90,50 Kč.

Co přinese rok 2022? 

  • Příspěvek na bydlení – zvýšení normativních nákladů na bydlení. „Potěšující zprávou je, že novela jen nezvyšuje tento příspěvek, ale současně rozšiřuje okruh lidí, kteří mají na příspěvek na bydlení nárok. Nově na příspěvek dosáhnou například lidé v družstevních bytech, které jsou dále pronajímány, a také senioři, kteří svůj byt převedli na své potomky a dál ho užívají na základě věcného břemene,“ doplňuje Dagmar Vogtová.

Mimořádná okamžitá pomoc – dávka by nově měla směřovat těm, kterým se kvůli úhradě vysokých nákladů za energie dostaly do hmotné nouze

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články