Promlčení dluhu na výživném

28. února 2024|

I dluh na výživném se promlčuje, řešte nehrazení výživného včas.

Promlčení dluhu na výživném
Chci získat výživné

Promlčení výživného je problém, který řeší celá řada rodičů. Je velmi důležité si uvědomit, že po určité době můžete o dlužné výživné skutečně definitivně přijít. Proto s vymáháním neotálejte a začněte s ním hned, jakmile dluh na výživném vznikne.

Kdy dochází k promlčení výživného?

Nutno podotknout, že právo na výživné (myšleno jako osobní právo dítěte) promlčet nelze. To je stanoveno přímo v občanském zákoníku. Co už však promlčeno být může, jsou měsíční splátky výživného. Rozhodující je přitom doba, po jakou jsou tyto splátky v prodlení.

Dříve platilo, že výživné se promlčovalo až po deseti letech. Tento údaj však změnil nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Ten stanovuje pouze tříletou promlčecí lhůtu.

Tím jsou splátky a promlčecí lhůty rozděleny do dvou kategorií. Tu první tvoří výživné splatné do 31. 12. 2013, pro které platí promlčecí lhůta 10 let. Druhou kategorii tvoří výživné splatné od 1. 1. 2014, na které se vztahuje promlčecí lhůta 3 roky.

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni splatnosti každé jednotlivé splátky.

Ještě je nutné uvést, že promlčením sice právo na splátku výživného zcela nezaniká, ale výrazně se oslabuje. Pokud tedy povinný rodič podá námitku promlčení, splátky, kterých se promlčení týká, nemohou být nadále vymáhány.

Tento postup může oprávněnému rodiči způsobit celou řadu potíží. Kromě toho, že zaniká nárok na promlčené splátky výživného, může být promlčením ovlivněno i případné exekuční řízení.

Například pokud je zahájeno exekuční vymáhání na již promlčené splátky a povinný rodič na tuto skutečnost upozorní, dojde k zastavení řízení a oprávněný rodič bude povinen uhradit vzniklé náklady.

Prolomení promlčecí lhůty

Existují pouze čtyři případy, v nichž lze promlčecí lhůtu prolomit:

  • Trestní příkaz s konkrétní částkou k úhradě. Podáte-li trestní oznámení, jehož výsledkem je trestní příkaz obsahující částku výživného, kterou musí povinný rodič zaplatit, na tyto splátky se nevztahuje tříletá promlčecí lhůta. Ani tady se však promlčení úplně nevyhnete. Nastává totiž po deseti letech.
  • Soudní výkon rozhodnutí. Pokud jsou prostřednictvím soudu uplatňovány srážky ze mzdy, nevztahuje se na jednotlivé splátky výživného promlčecí lhůta. Je však nutné, aby proces plynule probíhal a nedošlo k žádnému výpadku. Ve chvíli, kdy by povinný ztratil práci a srážky byly pozastaveny, začíná se na dlužné výživné uplatňovat lhůta promlčení.
  • Insolvence. Promlčecí lhůty vám nemohou znemožnit přístup k dlužným alimentům ani v případě insolvence. Zde je však vždy nutné uplatnit svou pohledávku u přiděleného insolvenčního správce. Kontakt na něj naleznete v insolvenčním rejstříku.
  • Exekuce. Nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout promlčení, je včasné zahájení exekučního řízení. Pokud je řízení zahájeno ještě před tím, než dojde k promlčení, není následně možné tuto námitku uplatnit. Výživné je poté možné vymáhat neomezeně dlouho. Potřebujete s exekučním vymáháním výživného pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články