Doba oddlužení se zkrátí na tři roky

29. května 2024|

Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

Doba oddlužení se zkrátí na tři roky

Nyní jsou možnosti oddlužení prakticky dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim. Novela zavádí tříletý proces oddlužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů už nebude podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů, případy se budou posuzovat individuálně.

Novela zkracuje dobu oddlužení ze současných pěti let na tři roky. Ovšem za určitých podmínek. Soud na začátku insolvenčního řízení určí, kolik má dlužník za tři roky splatit. Nemá žádný limit, cílem tedy může být i více procent z dlužné částky než je dosavadních alespoň třicet procent. Soud by měl vycházet z příjmů dlužníka a výše jeho dluhů. Podle schválené novely má vzít v úvahu také výši minimální nebo zaručené mzdy.

Insolvenční soudce s insolvenčním správcem samozřejmě budou moci prodloužit oddlužení nebo jej zcela zrušit, pokud dlužník nebude plnit podmínky oddlužení, případně pokud bude jasné, že mohl splatit více, ale některé příjmy třeba zatajil.

V průběhu oddlužení (osobního bankrotu) pak má soud sledovat, jak dlužník své závazky plní. Pokud plnění klesne o 25 procent stanovené splátky za tři po sobě jdoucí měsíce, bude muset dlužník vysvětlit, proč tomu tak je. Když to neobhájí, tak mu soud oddlužení zruší, nebo se mu prodlouží až o 12 měsíců – takže místo tří let bude splácet i čtyři roky. 

Novela zavádí takzvaný adekvátní příjem. Soudu nebude stačit jen zákonná srážka, ale bude se dívat i na to, jaké má člověk vzdělání, jaký je jeho věk, v jakém oboru pracuje a v jakém bydlí regionu. A podle toho stanoví, jaký by měl mít adekvátní příjem.

 

 

 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články