Rok 2018 v číslech

10. ledna 2019|Informace

Jak vypadal rok 2018 v oblasti vymáhání výživného? Kolika rodičům jsme pomohli a jak je na tom celorepublikový dluh?

Rok 2018 v číslech

Stejně jako v minulých letech jsme i nyní dali dohromady přehled předchozího roku. Vždy je totiž velmi zajímavé, když se na uplynulé období podíváme v číslech a srovnáme jej s těmi předešlými. Díky tomu vždy víme, co se podařilo a kde by to ještě chtělo nějaké vylepšení.

Celorepublikový dluh klesá!

Tím nejlepším výsledkem je určitě pokles celorepublikového dluhu na výživném. Ten se v loňském roce dostal pod hranici deseti miliard korun. Za poslední tři roky tak došlo k poklesu o tři miliardy. My jen doufáme, že tento trend bude pokračovat.

Oproti roku 2017 vidíme nárůst počtu registrovaných rodičů do programu (2017 – 9 635, 2018 – 10 259) i průměrné výše měsíčních alimentů přiznaných dítěti (2017 – 2 200, 2018 – 2 800). S průměrnou výší výživného však roste i průměrný dluh na výživném, který se v roce 2018 vyšplhal na 92 000 Kč (v roce 2017 to bylo 87 000).

V roce 2018 jsme ve spolupráci s našimi klienty zahájili 1 800 nových exekucí. Na úrovni celé republiky jich poté bylo zahájeno téměř 4 200.

Největší radost nám však udělala částka 58 500 000 Kč. Právě tolik peněz bylo v roce 2018 odesláno rodičům, kteří prostřednictvím našeho programu vymáhají výživné. Doufáme, že tato částka do budoucna jen poroste a že naopak procentuální podíl rodičů, kterým jsme nedokázali pomoci, bude klesat.

Jak vypadá průměrný dlužník?

Zpracování pravidelných přehledů nám přináší ještě několik zajímavých údajů. Můžeme tak například zjistit, jak vypadá průměrný dlužník na výživném. V roce 2018 jím byl muž ve věku 42 let, který žije v menším středočeském městě. Dlužník je zaměstnaný a má středoškolské vzdělání s maturitou. S bývalou partnerkou má dvě děti ve věku 10–12 let, kterým nezaplatil výživné už 5 let, a dluh se tak vyšplhal na 92 000 Kč.

Z těchto údajů je patrné, že představa nezaměstnaného dlužníka s bydlištěm na městském úřadě je opravdu jen mýtus. Tato informace je zároveň nadějí pro řadu samoživitelek a samoživitelů, kterým bývalý partner na výživném dluží – u zaměstnaného dlužníka je vymahatelnost dlužné částky několikanásobně vyšší. Pevně věříme, že se to projeví už v našem dalším shrnutí, tentokrát tedy za rok 2019.  

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články