Výpočet výživného na děti 2022

Problematika výpočtu výživného na dítě, jak to chodí v praxi.

Jak se určuje výpočet výživného na dítě? Obecně je v zákoně o rodině zakotveno, že pro stanovení výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte a možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Jak se toto promítne do výpočtu výživného?

Co jsou odůvodněné potřeby dítěte?

Především je to věk dítěte, který má zásadní vliv na jeho finanční potřeby a to především v jeho milnících života jako je nástup do základní, střední nebo vysoké školy. Další okolností pro stanovení výživného je zdravotní stav dítěte a případné léčebné výlohy. Fyzická a duševní vyspělost, příprava na budoucí výkon povolání a zájmy jsou taktéž brány v potaz.

Co se posuzuje u majetkových poměrů povinného?

Nejpodstatnější je výše příjmů ať už ve formě mzdy, příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmů. Pokud povinný rodič u soudu příjmy nedoloží, pak  platí podle občanského zákoníku, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce. Životní minimum jednotlivce se od 1.4.2020 zvýšilo na 3860,-Kč.

Při zkoumání majetkových poměrů rodiče, má současně vliv na výpočet výživného na dítě hodnota movitých a nemovitých věcí povinného a také nákladnost životního stylu. Soud taktéž přezkoumá, zda-li povinný záměrně nesnižuje svoje příjmy.

Stanovení výše výživného je vždy komplexní činností, přičemž musí být zohledněna řada okolností. Přesná výše výživného se tak vůbec nedá předem určit. Existují tabulky, které výši výživného orientačně odvodí, ale poskytují pouze obecný pohled na výši výživného a nejsou pro soudy nijak závazné.

 

Výživné na dítě tabulka 2020

 

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče – za jakých podmínek je takový postup možný a jaké výživné je prarodičům určeno?

Rozvod a určení péče o děti

Jak probíhá určení péče o děti při rozvodu? Kdy a na koho je potřeba se obrátit?

Vymáhání alimentů exekucí

Rádi byste získali zpět dlužné alimenty, ale máte obavy z toho, co vás vlastně čeká, pokud se celou věc rozhodnete řešit?

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.