Placení výživného 2022

Jak určit výživné, a zajistit tak péči o děti na období po rozchodu rodičů?

Chci získat dlužné výživné

Dochází-li k rozvodu či rozchodu rodičů, je vždy potřeba určit formu péče o dítě, s níž se následně pojí i stanovení výživného.

Forma péče a výše výživného mohou být určeny nejen soudně, ale také dohodou mezi rodiči. Ta je však umožněna pouze nesezdaným partnerům a nelze ji soudně vymáhat.

Proto je rodičům vždy doporučováno soudní určení péče o dítě. V takovém případě jeden z rodičů podává návrh na svěření do péče a určení výživného, na jehož základě soud zahajuje řízení.

I tady je umožněna dohoda rodičů, je však nutné, aby ji soud schválil. Pokud však není v přímém rozporu se zájmy dítěte, soudy obvykle dohody schvalují.

Placení výživného 2019

Dle formy péče je zároveň jednomu či oběma rodičům určena výše výživného. V naprosté většině případů dochází k situaci, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů (nejčastěji matky) a druhému rodiči je určeno výživné.

V rozsudku je poté stanovena nejen samotná výše výživného, ale také podmínky jeho splátek. Vždy je přesně určeno, do kdy a jakou formou musí povinný rodič výživné zaplatit.

Zajímá vás, na jak vysoké výživné má vaše dítě nárok? Využijte naši kalkulačku a spočítejte si orientační výši alimentů.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chci získat dlužné výživné

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Návrh na zvýšení výživného – vzor 2022

Přestává soudem stanovené výživné stačit na pokrytí základních potřeb vašich dětí? Nebojte se zažádat o jeho zvýšení. Poradíme vám, jak na to.

Návrh na určení péče o dítě a výživného – vzor 2022

Řešíte otázku péče o dítě a určení výživného? Poradíme vám, jak sepsat návrh a kterému soudu jej doručit.

Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

Ocitli jste se bez finančních prostředků? Využijte dávky MOP COVID 19.

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.