Rozchod s cizincem

Radek Novák

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod Radek Novák » 20 bře 2016, 16:35

Tak hele dámy.. tady si počtěte..

Přikládám znění současného zákona. Jak jsem již psala, zákon o rodině, který zde platil od roku 1964 již neplatí, místo něho je nový občanský zákoník.

§ 855
(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.
(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.

§ 856
Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.

§ 858
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

§ 865
(1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.

§ 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.

Paragrafy mluvící o svěřování dítěte do péče: § 887
Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.

§ 888
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.

§ 889
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.

§ 890
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.

§ 891
(1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
(2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.

§ 906
(1) Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte; s tímto zřetelem se od souhlasného stanoviska rodičů soud odchýlí jen tehdy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale také jeho vztah k sourozencům, popřípadě i k prarodičům.
(2) Soud může rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

§ 907
(1) Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.
(2) Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.
(3) Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.

§ 927
Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

beetntntn

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod beetntntn » 08 dub 2016, 17:26

:D :D :D :D děkujeme, bez toho bychom byly fakt ztracene !!!

aaaaaaa

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod aaaaaaa » 15 dub 2016, 12:04

drzim palce, treba jenom krize str.veku. drz se, drz!!!

Ela

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod Ela » 04 kvě 2016, 10:38

Já udělala to stejné..odešla jsem…jen jediný a hodně podstatný rozdíl mezi mnou a Tebou byl ten, že jsme nebyli manželé , tudíž - i jak jsem si zjišťovala před odjezdem jak v Německu (kde jsem žila), tak i u nás, bylo toto možné, obě děti spadají do péče matky, nebude to bráno jako únos, matka si může rozhodnout, a. Pokud se chceš na něco zeptat, raději na můj email: tomiter@email.cz

Ela

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod Ela » 04 kvě 2016, 11:08

Prošla jsem něčím podobným...nechci to moc rozvádět, napiš mi raději soukromě: teritom@email.cz

ffffffff

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod ffffffff » 13 zář 2016, 11:51

Ahoj, neřešíte někdo výživné kontkrétně s Maročanem? .. nějaké rady a zkušenosti?

Děkuji.

Luca

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod Luca » 26 úno 2017, 15:05

Zdravím...
Žila jsem s Rumunem 4roky po dvou letech jsem otěhotněla měla jsem dítě brzy nedokončila jsem ani střední školu vydrželi jsme spolu ještě dva roky a pak jsme se rozešli platil normálně pak se dal dohromady s mojí sestřenici a ztratil zájem maliho navštívil párkrát a teď poslední 3 měsíce mě ignoruje už dva měsíce nezaplatil tak jsem podala návrh k soudu oba žijeme v ČR on tu má trvalý pobyt ..jenze je problém ten že on má na papíře něco jiného než dostává na ruku ale není hlášeny na úřadu práce a má dvě auta a platí nájem myslíte že bude soud zajímat z čeho to všechno platí nebo že my uznají menší alimenty když má na papíře nakejch 4500 do teď platil 2000 ale nevím jak to soudy berou jestli to prověřují u a nebo to stanoví podle papíru který on doloží ... Předem děkuji za odpovědi

admin
Administrátor
Příspěvky: 12
Registrován: 04 led 2016, 16:50
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozchod s cizincem

Příspěvekod admin » 07 kvě 2018, 16:06

Dobrý den paní Luco,
Soud se určitě bude zajímat z čeho vše hradí a budou ho zajímat všechny jeho příjmy. Nelze však dopředu jakkoliv odhadovat a spekulovat o možném rozhodnutí soudu. VašeVýživné.cz


Zpět na “Rozchod s cizincem”